فارسی             14 Wednesday November 2018
Advisors
Governance > Advisors
 

High Level Advisor on Legal and Administrative Issues


Name: Manochehr Bazyar 


Education: Ph.D in Political Science 
 
Academic Ranking: Assistant Associate Professor 
 
 
 
 
 
 

Chancellor's  Advisor

Name: Kamran Mohammad-khani

Education: 
Ph.D in Higher Education management

Academic Ranking: 
Associate Professor

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Usefull Links    |    FAQ    |    Site Map    |    E-Newsletter