فارسی             14 Wednesday November 2018
Vice-Chancellor for Students Affairs
Governance > Vice Chancellors > Vice-Chancellor for Students Affairs
Vice-Chancellor for Students Affairs                                                                                                 
Name: Karamolah Daneshfard                                                                                        

Field of Study: State Management 

Degree: Ph.D

Academic Ranking:
  Associate Professor

Website: 
daneshjooee.srbiau.ac.ir/

Usefull Links    |    FAQ    |    Site Map    |    E-Newsletter