فارسی             14 Wednesday November 2018
Vice-Chancellor for Medical Affairs
Governance > Vice Chancellors > Vice-Chancellor for Medical Affairs
Vice-Chancellor for Medical Affairs                                                                                                      
Name: Dr. Ali Komeili                                                          
 
Education: Physician
 
Specialization: Dermatology
 
Academic Ranking: Assistant Professor

Usefull Links    |    FAQ    |    Site Map    |    E-Newsletter