دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 1 / 8
عکس 1
720 * 480 (43 KB) 
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 2 / 8
عکس 2
720 * 480 (62 KB) 
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 3 / 8
عکس 3
720 * 480 (87 KB) 
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 4 / 8
عکس 4
720 * 480 (81 KB) 
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 5 / 8
عکس 5
720 * 480 (75 KB) 
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 6 / 8
عکس 6
720 * 480 (47 KB) 
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 7 / 8
عکس 7
720 * 480 (81 KB) 
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره)
تجدید میثاق مسئولین،کارکنان و اساتید واحد علوم و تحقیقات با آرمان های امام راحل (ره): عکس شماره 8 / 8
عکس 8
720 * 480 (96 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.