دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 1 / 8
عکس 1
720 * 480 (69 KB) 
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 2 / 8
عکس 2
720 * 480 (79 KB) 
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 3 / 8
عکس 3
720 * 480 (64 KB) 
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 4 / 8
عکس 4
720 * 480 (62 KB) 
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 5 / 8
عکس 5
720 * 480 (36 KB) 
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 6 / 8
عکس 6
720 * 480 (48 KB) 
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 7 / 8
عکس 7
720 * 480 (65 KB) 
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی
برگزاری جشن انقلاب و گرامیداشت دهه فجر در دانشکده فنی و مهندسی : عکس شماره 8 / 8
عکس 8
720 * 480 (41 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.