دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 1 / 8
عکس 1
720 * 480 (39 KB) 
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 2 / 8
عکس 2
720 * 480 (33 KB) 
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 3 / 8
عکس 3
720 * 480 (34 KB) 
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 4 / 8
عکس 4
720 * 480 (45 KB) 
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 5 / 8
عکس 5
720 * 480 (42 KB) 
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 6 / 8
عکس 6
720 * 480 (46 KB) 
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 7 / 8
عکس 7
720 * 480 (56 KB) 
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات
برگزاری نمایشگاه تن پوش ایرانی-اسلامی در واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 8 / 8
عکس 8
720 * 480 (50 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.