دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 1 / 9
عکس 1
720 * 480 (58 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 2 / 9
عکس 2
720 * 480 (53 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 3 / 9
عکس 3
720 * 480 (64 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 4 / 9
عکس 4
720 * 480 (77 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 5 / 9
عکس 5
720 * 480 (71 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 6 / 9
عکس 6
720 * 480 (47 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 7 / 9
عکس 7
720 * 480 (64 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 8 / 9
عکس 8
720 * 480 (71 KB) 
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور ، علیرضا آذر و صابر قدیمی
شب شعر با حضور شاعران برجسته کشور  ، علیرضا آذر و صابر قدیمی: عکس شماره 9 / 9
عکس 9
720 * 480 (60 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.