دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: عکس شماره 1 / 5
عکس 1
720 * 540 (79 KB) 
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: عکس شماره 2 / 5
عکس 2
720 * 405 (51 KB) 
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: عکس شماره 3 / 5
عکس 3
720 * 540 (69 KB) 
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: عکس شماره 4 / 5
عکس 4
720 * 540 (87 KB) 
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تجدید میثاق دانشگاهیان علوم و تحقیقات با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران: عکس شماره 5 / 5
عکس 5
720 * 540 (82 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.